« zpět na předchozí stránku

Řepa cukrová

Název Skupina Čeleď
cz.gif, 271B Řepa cukrová Okopaniny Merlíkovité
LAT Beta vulgaris L. susp. esculenta Chenopodiaceae
cz.gif, 271B Sugar beet Root crops Goosefoot family
cz.gif, 271B Repa cukrová Okopaniny Mrlíkovité

< předchozí | zavřít | následující >

Zapojený porost řepy cukrové

Plně zapojený porost řepy cukrové v 1. roce vegetace.

< předchozí | zavřít | následující >

Zapojený porost řepy cukrové

Plně zapojený porost řepy cukrové v 1. roce vegetace.

< předchozí | zavřít | následující >

Bulvy řepy cukrové zbavené listů (chrástu)

< předchozí | zavřít | následující >

Bulvy řepy cukrové zbavené listů (chrástu)

< předchozí | zavřít | následující >

Bulva řepy cukrové

Pro výrobu cukru se v prvním roce vegetace vytváří pod povrchem půdy kuželovitá, krémově bílá nebo růžová bulva. Převážnou část bulvy představuje kořen, menší podíl připadá na hlavu a krk. Na kořenu se ve dvou protilehlých rýhách soustřeďuje větší množství jemných kořínků. Krk nenese ani listy ani kořínky. Velice často bývá vtahován pod povrch půdy.

< předchozí | zavřít | následující >

Klíčící rostlina řepy cukrové

Klíčící rostlina řepy cukrové z obalovaného osiva se zbytkem obalu.

< předchozí | zavřít | následující >

Klíčící rostlina řepy cukrové s děložními lís

< předchozí | zavřít | následující >

Porost semenačky (2. rok vegetace) řepy cukro

Porost semenačky řepy cukrové v době vytváření květních stonků.
Ty bývají až 40 cm.

< předchozí | zavřít | následující >

Zapojený porost řepy cukrové

Zapojený porost řepy cukrové v 1. roce vegetace.

< předchozí | zavřít | následující >

Listová růžice řepy cukrové

< předchozí | zavřít | následující >

Květní stonek semenačky (2. rok vegetace) řepy

Květní stonek semenačky řepy cukrové před rozkvětem.

< předchozí | zavřít | následující >

Květenství řepy cukrové

Květenství cukrovky semenačky v 2. roce vegetace.
Bohatě osazená květenství – stažené vrcholíky – s pětičetnými zelenými kvítky.

< předchozí | zavřít | následující >

Tvorba klubíček řepy cukrové

Květenství – stažené vrcholíky – se vytvářejí přeslenovitě na stonku. Obvykle je v nich 3-5 pětičetných zelených kvítků. Po oplození se shluky květů proměňují na soubory plodů, tzv. klubíčka.

< předchozí | zavřít | následující >

Rostlina řepy cukrové

Z horní části bulvy (hlavy) vyrůstá postupně větší množství listů, nejprve párovitě proti sobě, pak jednotlivě ve spirále až do celkového počtu 25-40. Nejdříve vytvořené listy na okraji růžice postupně odumírají. Na vyčnívajícím krku se netvoří ani kořínky ani listy.

< předchozí | zavřít | následující >

Rostliny řepy cukrové

< předchozí | zavřít | následující >

Rostlina řepy cukrové

Jestliže by se takováto menší, asi 5 cm široká rostlina sklidila, odlistila a přes zimu uskladnila, pak by se mohla jako tzv. sazečka v dalším roce použít pro založení semenného porostu.

< předchozí | zavřít | následující >

Klubíčka řepy

Geneticky jednoklíčková klubíčka řepy.

< předchozí | zavřít | následující >

Obalované osivo řepy cukrové

Vzhledem k tomu, že ani obrušovaná ani geneticky jednoklíčková klubíčka svým nepravidelným tvarem nejsou vhodná k přesnému výsevu, dochází uměle, průmyslovým způsobem k obalování klubíček, aby získala kulovitý tvar. Do obalů se mohou přimíchávat ještě i hnojiva a ochranné prostředky, nutné pro počáteční růst klíčících semen.

< předchozí | zavřít | následující >

Obalované osivo řepy cukrové

Vzhledem k tomu, že ani obrušovaná ani geneticky jednoklíčková klubíčka svým nepravidelným tvarem nejsou vhodná k přesnému výsevu, dochází uměle, průmyslovým způsobem k obalování klubíček, aby získala kulovitý tvar. Do obalů se mohou přimíchávat ještě i hnojiva a ochranné prostředky, nutné pro počáteční růst klíčících semen.

< předchozí | zavřít | následující >

Detail listu řepy cukrové

Čepel listu na delším řapíku je na okraji slabě vykrajovaná, oválná, až 30 cm velká, zelená, s mírně prolamovaným nebo hladkým povrchem.

< předchozí | zavřít | následující >

Porost semenačky řepy cukrové

Porost semenačky řepy cukrové v době před sklizní

< předchozí | zavřít | následující >

Víceklíčkové klubíčko řepy

Mezi ztvrdlými a srostlými květními obaly je uloženo 3–5 semen.

< předchozí | zavřít | následující >

Porost řepy cukrové po vyjednocení

Charakteristika rostliny a porostu

Je to dvouletá plodina. V prvním roce vytváří podzemní, kuželovitou, krémově bílou bulvu a nadzemní listovou růžici. Ve druhém roce vytváří lodyhu s květy a plody. Pro technické účely (výrobu cukru a lihu) se pěstuje jeden rok.

Lodyha, listy, květenství, květ

Z horní části bulvy (hlavy), vyrůstá postupně větší množství listů, nejprve párovitě proti sobě, pak jednotlivě až do celkového počtu 25-40. Nejdříve vytvořené listy na okraji růžice postupně odumírají. Listy jsou oválné, až 30 cm velké, zelené, s hladkým povrchem. Listy vyrůstající z bulvy se nazývají chrást. Květenství (stažené vrcholíky) se vytvářejí přeslenovitě na stonku dlouhém až 40 cm. Obvykle je v nich 3-7 pětičetných zelených kvítků.

Plod, semeno

Po oplození se shluky květů proměňují na soubory plodů, tzv. klubíčka, obsahující 2-5 nepravých, jednosemenných plodů pevně k sobě srostlých (víceklíčkové odrůdy), obklopených ztvrdlým zaschlým okvětím. Velikost klubíček je 3-5 mm, jsou kulovitého, silně svraštělého tvaru. Uvnitř jsou víčkem uzavřené, tmavě hnědé nažky, 1-2 mm velké. Pro výsev se však tato klubíčka ještě mechanicky upravují – obrušují a obalují, aby se v nich snížil počet semen. V současnosti se však pěstují převážně geneticky jednoklíčkové odrůdy, obsahující v klubíčku, čočkovitého tvaru 1 semeno.

Kořeny

Převážnou část bulvy představuje kořen (70 %), menší podíl připadá na hlavu (15 %) a krk (15 %). Kořen nikdy nenese listy. Krk bývá vtažen pod povrch půdy.

Další specifické znaky

 

« zpět na předchozí stránku

© 2023 made by webdesign studio EpaX