« zpět na předchozí stránku

Chmel otáčivý

Název Skupina Čeleď
cz.gif, 271B Chmel otáčivý Chmel Konopovité
LAT Humulus lupulus L. Humulus lupulus Cannabaceae
cz.gif, 271B Climber hop Hop Hemp family
cz.gif, 271B Chmeľ obyčajný Chmel Konopovité

< předchozí | zavřít | následující >

Rostliny chmele

Rostliny chmele před nasazováním pazochů a tvorbou hlávek.

< předchozí | zavřít | následující >

Rostliny chmele v plné vegetaci

Nadzemní část představují ovíjivé, pravotočivé lodyhy (nazývají se réva), dorůstající do výšky 8-10 m. Proto musí mít nosnou konstrukci. Lodyha je šestihranná, dutá, rozdělená uzlinami na články. Na pokožce jsou drsné trichomy. Z každé uzliny vyrůstají dva velké vstřícné listy.

< předchozí | zavřít | následující >

Réva chmele

Révy dvou rostlin chmele se ovíjejí kolem vodícího drátku doprava.

< předchozí | zavřít | následující >

Zakořeňující a narašující sadba

< předchozí | zavřít | následující >

Rašící lodyhy chmele

< předchozí | zavřít | následující >

Rašící rostlina chmele na jaře

< předchozí | zavřít | následující >

Rostliny chmele

Rostliny chmele po zavedení na drátek (chmelovod) a typický pohled na konstrukci ve chmelnici.

< předchozí | zavřít | následující >

Horní část rostliny chmele v době květu

Pravotočivá réva dvou rostlin. Listy v horní části lodyhy jsou menší, většinou celistvé, srdčité. V úžlabí listů vyrůstají větévky – pazochy s kvetoucími hlávkami.

< předchozí | zavřít | následující >

Pestíkové hlávky chmele v době květu

< předchozí | zavřít | následující >

Hlávka chmele

Plodenství šištice (hlávka) se skládá z vřetene hlávky a listenů. Na každém článku vřetene vyrůstají 2 krycí listeny a 4 listeny pravé.

< předchozí | zavřít | následující >

Rozlomená hlávka chmele

Články vřetene hlávky s krycími a pravými listeny. Žluté lupulinově žlázky.

< předchozí | zavřít | následující >

Vřeteno chmelové hlávky

Jednotlivé články vřetene svírají mezi sebou úhel téměř 90°.

< předchozí | zavřít | následující >

Hlávky chmele po usušení

< předchozí | zavřít | následující >

Hlávky chmele po usušení

Charakteristika rostliny a porostu

Lianovitá, mnoholetá, dvoudomá rostlina.

Lodyha, listy, květenství, květ

Nadzemní část představuje ovíjivá, pravotočivá lodyha (nazývá se réva), dorůstající do výšky 8-10 m. Ta je šestihranná, dutá, rozdělená uzlinami na články. Na pokožce jsou drsné trichomy. Z každé uzliny vyrůstají dva velké vstřícné, dlouze řapíkaté listy, mladé jsou srdčité, později se vytvářejí listy trojlaločné až pětilaločné, na okraji hrubě pilovité. Na líci jsou tmavě zelené, drsné, na rubu světlejší. Listy v horní části lodyhy jsou menší, většinou celistvé. V horní polovině révy vyrůstají z pupenů v paždí listů postranní větve – pazochy (na některých se vytváří květenství). Květenství je dvojího druhu – na samčích rostlinách jsou světle zelené až žlutavé květy s prašníky sestaveny v latách, na samičích rostlinách jsou pestíkové květy uspořádány v šišticích (hlávkách), které představují převislé, složité plodenství. Hlávka je tvořena téměř pravoúhle zalomeným vřeténkem a zelenavými listeny. Článků je 8 až 16 a na každém z nich vyrůstají 2 krycí listeny a 4 listeny pravé. Za nimi je vytvořen 1 semeník a citronově žluté lupulinové žlázky. Pěstují se pouze samičí rostliny. Samčí rostliny se musí z chmelnic včas odstranit.

Plod, semeno

Plodem (ale nežádoucím) jsou jednosemenné nažky (pecky).

Kořeny

Podzemní vytrvalá část je tvořena tzv. babkou (staré dřevo) a vlastní kořenovou soustavou. Z babky vyrůstají jednak vlky – podzemní stonky rostoucí horizontálně a jednak nové dřevo (podzemní část), na němž se nad povrchem půdy vytváří nadzemní lodyha. Kořenový systém je tvořen kořeny kůlovými, které pronikají do hloubky 2 až 5 m, a postranními (horizontálními) v hloubce 0,3 až 0,5 m.

Další specifické znaky

 

« zpět na předchozí stránku

© 2023 made by webdesign studio EpaX