« zpět na předchozí stránku

Kukuřice setá obecná (tvrdá)

Název Skupina Čeleď
cz.gif, 271B Kukuřice setá obecná (tvrdá) Obilniny Lipnicovité
LAT Zea mays L. convar. indurata Frumentum Poaceae
cz.gif, 271B Flint-maize Cereal crops Grass family
cz.gif, 271B Kukurica siata Obilniny Lipnicovité

< předchozí | zavřít | následující >

Porost kukuřice

Rostliny kukuřice jsou mohutné, 1,5 až 2,5 m vysoké. Stéblo je asi 3 – 5 cm silné. Listy vyrůstají střídavě z každého kolénka v jedné rovině. Jejich čepele jsou dlouhé asi 30 – 90 cm a asi 5 –12 cm široké, mírně zvlněné. Samčím květenstvím je vrcholová lata, samičím modifikovaný klas (palice). 1 – 3 palice se vytvářejí ve spodní části rostliny v úžlabí listů, jsou obaleny listeny.

< předchozí | zavřít | následující >

Zrno kukuřice obecné

Je to nahá obilka, velká asi 10 mm, zaoblená, barvy světle žluté až oranžové, slabě lesklá, moučnatá.

< předchozí | zavřít | následující >

Porost kukuřice na počátku sloupkování

Šířka řádků 50 i více cm. Vzdálenost rostlin v řádku asi 20 cm.

< předchozí | zavřít | následující >

Porost kukuřice na počátku sloupkování

< předchozí | zavřít | následující >

Porost kukuřice v plném sloupkování

Čepele listů jsou mírně zvlněné.

< předchozí | zavřít | následující >

List kukuřice

< předchozí | zavřít | následující >

Listy kukuřice

Skládají se z pochvy a čepele. Na jejich rozhraní je krátký, obrvený jazýček, ouška chybějí.

< předchozí | zavřít | následující >

Průřez stébla kukuřice

Stéblo je asi 3 – 5 i více cm silné, uvnitř vyplněné bílou houbovitou dření.

< předchozí | zavřít | následující >

Samčí květenství kukuřice

Je to lata, vyrůstající na vrcholu rostliny.

< předchozí | zavřít | následující >

Samčí květenství kukuřice

Samčí klásky jsou na větévkách laty uspořádány v párech. Jeden klásek je stopkatý a druhý přisedlý a každý klásek obsahuje 2 květy. Na bázi každého klásku jsou dvě plevy. Každý samčí květ má pluchu a plušku.

< předchozí | zavřít | následující >

Samčí květenství kukuřice

< předchozí | zavřít | následující >

Samičí květenství kukuřice (palice)

Po odstranění listenů z nedozrálé palice jsou patrné, ještě ne zcela vyvinuté obilky a zbytek nitkovitých čnělek s bliznami.

< předchozí | zavřít | následující >

Samičí květenství kukuřice (palice)

Samičí květenství je modifikovaný klas – palice, vyrůstající z úžlabí listů. Nejčastěji je 20 i více cm dlouhá a asi 5 cm silná. Je obalena listeny. Na vrcholu z ní obvykle vyčnívá, nejprve světlý a později tmavý, chomáč čnělek s bliznami.

< předchozí | zavřít | následující >

Samičí květenství kukuřice (palice)

< předchozí | zavřít | následující >

Samičí květenství kukuřice (palice)

Je to modifikovaný klas, vyrůstající z úžlabí listů. Palice bývá 20 i více cm dlouhá a asi 5 cm silná, vždy se sudým počtem řad zrn (12 – 20) a větším počtem zrn v řadě. Uvnitř je klasové vřeteno. Listeny, které ji dříve obalovaly, se po vyzrání dají poměrně snadno odstranit.

< předchozí | zavřít | následující >

Rozlomená palice kukuřice

Palice je asi 5 cm silná, vždy se sudým počtem řad zrn (12 – 20). Uvnitř je klasové vřeteno, asi 4 cm silné, s větším počtem zrn v řadách nad sebou.

< předchozí | zavřít | následující >

Vzdušné kořeny kukuřice

< předchozí | zavřít | následující >

Vzdušné kořeny kukuřice

Vyrůstají z prvního nadzemního kolénka.

Charakteristika rostliny a porostu

Rostlina je mohutná, 1,5 až 2,5 m vysoká.

Lodyha, listy, květenství, květ

Stéblo je mohutné, vyplněné dření, s kolénky, neochmýřené nebo slabě ochmýřené. Listy vyrůstají střídavě z každého kolénka v jedné rovině z obou stran. List se skládá z pochvy a čepele. Čepel je dlouhá asi 30-90 cm a asi 5-12 cm široká, zvlněná, slabě ochlupená. List má krátký obrvený jazýček, ouška chybějí. Květy jsou jednopohlavní, ve dvou rozdílných květenstvích. Samčím květenstvím je vrcholová lata, samičím modifikovaný klas (palice), vyrůstající z úžlabí listů. Nejčastěji je asi 5 cm silný, vždy se sudým počtem řad zrn (12-20) a větším počtem zrn v řadě. Palice je obalena listeny. Na vrcholu z ní obvykle vyčnívá chomáč čnělek s bliznami. Samčí pohlavní orgány většinou dozrávají dříve než samičí, což zabezpečuje cizosprášení.

Plod, semeno

Plodem je nahá obilka, velká až 15 mm dlouhá a 10 mm široká, barvy bílé, žluté i červenavé, slabě lesklá, moučnatá. U kukuřice obecné je zaoblená.

Kořeny

Kořeny jsou svazčité, dobře vyvinuté. Z prvního nadzemního kolénka vyrůstají ještě tzv. vzdušné kořeny.

Další specifické znaky

Pěstuje se pouze jako jař.

 

« zpět na předchozí stránku

© 2023 made by webdesign studio EpaX