Katalog plodin

Cílem katalogu plodin je poskytnout všeobecně dostupný podpůrný prostředek pro studium vybraných pěstovaných rostlin a jejich částí. Poskytnout základní odborné informace nezbytné pro poznávání rostlin včetně názorných schémat, fotografií o botanické a morfologické stavbě rostliny. Názorně představit rostliny v jednotlivých fázích růstu. V současné době jde o hlavní zemědělské polní plodiny (katalog plánujeme postupně rozšířit o speciální polní plodiny, o hlavní léčivé a kořeninové rostliny atd.).

Pro kontrolu získaných poznatků je připraven jako součást E-learningového programu testovací okruh, pomocí kterého si uživatel zvolí zkoušené skupiny plodin a náročnost fotografií na poznávání, a pak na základě odpovědí na kontrolní otázky posoudí své znalosti.

Tento internetový atlas je určen široké obci uživatelů - studentům univerzit a středních škol, učitelům, zemědělcům, pracovníkům v komunální sféře, zahrádkářům a mnoha dalším. Jedná se o otevřený produkt, který předpokládáme postupně rozšiřovat. Rádi uvítáme Vaše podněty směřující k rozšíření a zlepšení tohoto programu.

Internetový atlas vybraných zemědělských plodin provozuje Katedra rostlinné výroby na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Veškerý obrazový materiál je původní, byl pořízen pracovníky katedry, kteří si vyhrazují autorská práva.

  • Koordinátor projektu: Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. (pulkrabek@af.czu.cz)
  • Hlavní administrátor: Ing. Hana Honsová, Ph.D. (honsova@af.czu.cz)
  • Přispěvatelé: Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.; Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.; Prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.; Ing. Petr Dvořák, Ph.D.; Ing. David Bečka, Ph.D.; Ing. Pavel Klouček, Ph.D.; Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.; Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.; ing. Jan Křováček, Ph.D. a další.
  • Vývoj softwaru, webmaster: Ing. Petr Kos (kosp@oikt.czu.cz)

Katalog plodin vznikl za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ).


© 2024 made by webdesign studio EpaX